Kullanım hüküm ve koşulları

1.0 WEBSITE HÜKÜM & KOŞULLARI

Aşağıdaki Hüküm ve Koşullar (“Şartlar”) www.integral.media (“sitemiz”) ile ilgilidir. Bu Hüküm ve Koşulları dikkatle okumanız ve anladığınızdan emin olmanız rica olunur. Bu Hüküm ve Koşullara uyma ve bunlara tabi olma konusundaki rızanızın, sitemizi ilk kullanımınızdan itibaren geçerli olduğu varsayılır.

Bu Hüküm ve Koşullara uymayı ve bunlara tabi olmayı kabul etmiyorsanız, sitemizi kullanmayı derhal bırakmalısınız.

 

2.0 Tanımlar & Yorumlama

Bu Hüküm ve Koşullarda, bağlam aksini gerektirmedikçe, aşağıdaki ifadeler açıklamasındaki anlamlara sahiptir:

 • “İçerik”, Sitemizde görünen veya Sitemizin parçası olan her türlü metin, resim, ses, video, komut dosyası, kod, yazılım, veritabanı ve bilgisayarda depolanabilen diğer her türlü bilgi anlamına gelmektedir.
 • “Biz/Bize/Bizim” İngiltere’de 7885479 numarasıyla kayıtlı bir şirket olan ve kayıtlı adresi 76 – 80 College Road, Harrow, Middlesex, HA1 1BQ olan Integral Media Strategies Ltd anlamına gelmektedir.

3.0 Websitesimize Erişim

 • Sitemize erişim ücretsizdir.
 • Sitemize erişmek için gerekli her türlü düzenlemeyi yapmak sizin sorumluluğunuzdadır.
 • Sitemize erişim “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu sürece” sağlanmaktadır. Sitemizi (veya herhangi bir bölümünü) herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, askıya alma veya sonlandırma hakkımızı saklı tutarız. Sitemizin (veya herhangi bir bölümünün) herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre için erişilemez olması durumunda hiçbir şekilde sorumlu tutulmamaktayız.

4.0 Fikri Mülkiyet Hakları

 • Sitemizde yer alan tüm içerikler, aksi açıkça belirtilmedikçe, ilgili telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla birlikte bize aittir veya bizim lisansımız altındadır. Tüm içerikler, ilgili Birleşik Krallık ve Uluslararası Fikri Mülkiyet Düzenlemeleri ve Anlaşmaları tarafından korunmaktadır.
 • Bizden açık yazılı izin almadıkça, sitemizdeki içeriği çoğaltmanıza, kopyalamanıza, dağıtmanıza, satmanıza, kiralamanıza, alt lisans vermenize, depolamanıza veya başka bir şekilde yeniden kullanmanıza izin verilmez.

 

 • Yalnız şunları yapma hakkına sahipsiniz:
 • Sitemizi bir web tarayıcısından (diğer yazılım veya uygulama türlerinde yerleşik olarak bulunan web tarama özelliği dahil) erişmek, görüntülemek ve kullanmak;
 • Sitemizi (veya herhangi bir bölümünü) önbelleğe almak için indirmek;
 • Sitemizdeki herhangi bir sayfanın bir kopyasını yazdırmak;
 • Sitemizdeki sayfaları daha sonra ve/veya çevrimdışı görüntülemek için kaydetmek.

 

 • Sitemizdeki içeriğin sahibi ve yazarı olarak statümüz her zaman kabul edilmelidir.
 • Sitemizden kaydedilen veya indirilen hiçbir içeriği, bizden bir izin belgesi almadıkça ticari amaçlarla kullanamazsınız.

5.0 Sitemize Yönelik Bağlantılar

Yanlızca aşağıdaki koşullar altında sitemize bağlantı vermenize izin verilir:

 • Haklı ve yasalara uygun bir şekilde olması şartıyla.
 • Bizim tarafımızdan herhangi bir ilişki, onay veya kabul olmadığı halde varmış gibi bir izlenim oluşturulamaz.
 • Açık yazılı iznimiz alınmadan sitemizde görünen logoların veya ticari markaların kullanımına izin yoktur.
 • Bağlantılarınız itibarımıza zarar vermeyi veya haksız yere kullanmayı amaçlamamalıdır.
 • Sitemizin ana sayfası www.integral.media dışında herhangi bir sayfaya bağlantı verilemez. Diğer sayfalara derin linkleme vermek, açık yazılı iznimizi gerektirir.
 • Açık yazılı iznimiz olmadan Sitemizin diğer web sitelerine çerçevelenmesine veya yerleştirilmesine izin verilmez. Daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresinden bize ulaşın.
 • Sitemize, ana içeriği aşağıdaki materyalleri içeren başka herhangi bir siteden bağlantı veremezsiniz:
  • cinsel içerikli,
  • müstehcen, kasıtlı olarak saldırgan, nefret dolu veya başka bir şekilde kışkırtıcı,
  • şiddeti teşvik eden,
  • her türlü yasa dışı faaliyeti teşvik eden veya bunlara sebep olan,
  • herhangi bir kişiye, gruba veya sınıfa, ırka, cinsiyete, dine, milliyete, engelliliğe, cinsel yönelime veya yaşa karşı ayrımcılık yapan veya herhangi bir şekilde karalayan,
  • başka bir kişiyi tehdit etme, taciz etme, kızdırma, telaşlandırma, rahatsızlık verme, üzme veya utandırma amacını taşıyorsa veya başka bir şekilde taşıma ihtimali varsa,
  • başka bir kişiyi kandırmaya yönelik veya başka bir şekilde kandırması muhtemel ise,
  • başka bir kişinin gizlilik hakkını ihlal etme (veya ihlal tehdidinde bulunma) amacını taşıyan veya başka bir şekilde muhtemel olan,
  • herhangi bir kişiyi yanıltıcı bir şekilde taklit eden veya belirli bir kişinin kimliğini veya bağlılığını kandırmak için hesaplanmış bir şekilde yanlış tanıtım,
  • bizimle herhangi bir ilişkisi olmadığı halde bir ilişki ima eden,
  • başka herhangi bir tarafın fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, ticari markalar ve veri tabanı hakları dahil vb. ) ihlal eden veya ihlal edilmesine yardımcı olan, 
  • sözleşmeden doğan görevler ve gizli görevler vb üçüncü bir tarafa borçlu olunan herhangi bir yasal görevin ihlal edilmesi.

 

6.0 Diğer Sitelere Yönelik Bağlantılar

 • Sitemizde başka sitelere bağlantılar yer alabilir. Açıkça belirtilmediği sürece, bu siteler bizim kontrolümüz altında değildir. Üçüncü taraf sitelerinin içeriği için sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. Sitemizde başka bir siteye bağlantı eklenmesi yalnızca bilgi amaçlıdır ve sitelerin kendilerinin veya onları kontrol edenlerin herhangi bir onayını ima etmez.

7.0 Sorumluluk Reddi

 • Sitemizdeki hiçbir şey tamamen  güvenmeniz gereken bir tavsiye niteliğinde değildir. Yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır.
 • Yasaların izin verdiği ölçüde, Sitemizin gereksinimlerinizi karşılayacağına, üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceğine, tüm yazılım ve donanımlarla uyumlu olacağına veya güvenli olacağına dair hiçbir beyan, garanti veya taahhütte bulunmuyoruz.
 • Sitemizdeki içeriğin eksiksiz, doğru ve güncel olmasını sağlamak için makul çabayı göstermekteyiz. Bununla birlikte, İçeriğin eksiksiz, doğru veya güncel olduğuna dair herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte (açık veya zımni) bulunmamaktayız.

8.0 Yükümlülüklerimiz

 • Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, sitemizin kullanımından (veya kullanılamayışından) veya sitemizde yer alan herhangi bir içeriğin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil), yasal görev ihlali veya başka bir şekilde öngörülebilir veya başka türlü herhangi bir kayıp ve hasar için herhangi bir kullanıcıya karşı hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
 • Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, sitemiz veya sitemizde yer alan herhangi bir içerik için geçerli olabilecek tüm beyanları, garantileri ve güvenceleri (açık veya zımni) hariç tutarız.
 • Ticari kullanıcıları etkileyecek, kâr, satış, iş veya gelir kaybı, iş fırsatı, iyi niyet veya itibar kaybı, beklenen tasarruf kaybı, iş kesintisi veya dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
 • Sitemizin virüslerden ve diğer kötü amaçlı yazılımlardan arınmış olmasını sağlamak için tüm makul gayret ve özeni göstermekteyiz. Sitemizi (Sitemizden herhangi bir içeriğin indirilmesi de dahil olmak üzere) veya sitemizde atıfta bulunulan diğer herhangi bir siteyi kullanmanızın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir virüs veya diğer kötü amaçlı yazılım, dağıtılmış hizmet reddi saldırısı veya donanımınızı, yazılımınızı, verilerinizi veya diğer materyalleri olumsuz yönde etkileyebilecek diğer zararlı materyal veya olaylardan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar için sorumluluk kabul etmemekteyiz.
 • ISP ekipmanı arızası, ana bilgisayar ekipmanı arızası, iletişim ağı arızası, doğal afetler, savaş eylemleri veya yasal kısıtlamalar ve sansür dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere harici nedenlerden kaynaklanan herhangi bir kesinti veya sitemizin kullanılamamasından kaynaklanan sorumluluk veya yükümlülükleri kabul etmemekteyiz.
 • Bu Hüküm ve Koşullarda geçen hiçbir şey, dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan, ihmalden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma veya yasalarca hariç tutulamayan veya kısıtlanamayan diğer sorumluluk biçimleri için sorumluluğumuzu hariç tutmaz veya kısıtlamaz.

9.0 Virüsler, Zararlı Yazılımlar ve Güvenlik

 • Sitemizin güvenli ve virüslerden ve diğer zararlı yazılımlardan arınmış olmasını sağlamak için tüm makul gayret ve özeni göstermekteyiz.
 • Donanımınızı, yazılımınızı, verilerinizi ve diğer materyallerinizi virüslerden, zararlı yazılımlardan ve diğer internet güvenliği risklerinden korumak kullanıcının sorumluluğundadır.
 • Sitemize kasıtlı olarak virüs, kötü amaçlı yazılım veya diğer zararlı veya teknolojik olarak zarar verici materyalleri almak veya bunları sitemiz aracılığıyla iletmek yasaktır.
 • Sitemizin herhangi bir bölümüne, sitemizin barındırıldığı sunucuya veya sitemizle bağlantılı başka herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veritabanına yetkisiz erişim girişiminde bulunulamaz.
 • Hizmet reddi saldırıları, dağıtılmış hizmet reddi saldırıları veya diğer saldırı biçimleri de dahil olmak üzere sitemize saldırı düzenlenemez.
 • Bu nitelikteki her türlü ihlal, ilgili emniyet yetkililerine bildirilecek ve kimliğinizi açıklayarak bu makamlara gerekli bilgileri sunma noktasında yardımcı olacağız. Böyle bir ihlal durumunda, sitemizi kullanma hakkınız derhal sona erdirilecektir.

10.0 Kabul Edilebilir Kullanım Politikaları

 • Sitemiz yalnızca yasalara uygun bir şekilde kullanılabilir, aşağıda belirtilen koşullara uyulduğundan emin olunmalıdır:
 • Tüm yerel, ulusal veya uluslararası yasalara ve/veya yönetmeliklere tam olarak uyulmalıdır,
 • Sitemiz yasa dışı veya hileli herhangi bir şekilde veya herhangi bir amaçla kullanılamaz,
 • Sitemiz, bilgisayar donanımını, yazılımını veya herhangi bir türdeki veriyi olumsuz yönde etkilemek için tasarlanmış herhangi bir virüs veya diğer zararlı yazılım veya başka bir kod içeren verileri bilerek göndermek, yüklemek veya başka bir şekilde iletmek için kullanılamaz,
 • Sitemiz herhangi bir şekilde veya herhangi bir kişiye veya kişilere zarar vermeyi amaçlayan herhangi bir amaç için kullanılamaz.
 • Bu Hüküm ve Koşulların hükümlerinin önemli ölçüde ihlal edilmesi halinde Sitemize erişimin askıya alınması veya sona erdirilmesi hakkımızı saklı tutarız. 

Özellikle, aşağıdaki eylemlerden birini veya daha fazlasını gerçekleştirebiliriz:

 • Sitemize erişim hakkınızı geçici veya kalıcı olarak askıya almak,
 • Size yazılı bir uyarıda bulunmak,
 • İhlalinizden kaynaklanan ilgili tüm masrafların tazminat temelinde geri ödenmesi için size karşı yasal işlem başlatmak,
 • Uygun şekilde size karşı daha fazla yasal işlem başlatmak,
 • Bu tür bilgileri gerektiği şekilde veya makul olarak gerekli gördüğümüz şekilde kanun uygulayıcı makamlara ifşa etmek 

ve/veya

 • Makul olarak uygun (ve yasal) gördüğümüz diğer eylemleri gerçekleştirmek.
 • Bu Hüküm ve Koşulların ihlaline cevaben alabileceğimiz herhangi bir eylemden (yukarıda belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kaynaklanan her türlü sorumluluğu hariç tutarız.

11.0 Gizlilik ve Çerez Politikası

 • Sitemizin kullanımı, Sitemizde bulunabilecek Çerez ve Gizlilik Politikalarımıza da tabidir. Bu politikalar, bu referans aracılığıyla bu Hüküm ve Koşullara entegre edilmiştir.

12.0 Bu Hüküm ve Koşullardaki Değişiklikler

 • Bu Hüküm ve Koşulları dilediğimiz zaman değiştirme hakkımız saklıdır. Bu tür değişiklikler, değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra Sitemizi ilk kullandığınız andan itibaren sizin için bağlayıcı olacaktır. Bu nedenle, bu sayfayı periyodik olarak gözden geçirmenizi öneririz.
 • Bu Hüküm ve Koşulların mevcut sürümü ile önceki sürüm(ler) arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, aksi açıkça belirtilmedikçe mevcut ve yürürlükte olan hükümler geçerli olacaktır.

13.0 Bizimle İletişime Geçmek 

Bizimle iletişime geçmek için lütfen [email protected] adresine e-posta gönderiniz.

14.0 Bizim Tarafımızdan Geçilen İletişim

 • İletişim bilgileriniz bizde mevcut ise, zaman zaman size e-posta yoluyla önemli bildirimler gönderilebilir. Bu tür bildirimler, hizmet değişiklikleri ve bu Hüküm ve Koşullardaki değişiklikler vb. konularla ilgili olabilir.
 • Açık izniniz olmadan size hiçbir zaman pazarlama e-postaları gönderilmeyecektir. Böyle bir onay verirseniz, istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Tarafımızdan gönderilen tüm pazarlama e-postaları abonelikten çıkmak için bir bağlantı içerir. Herhangi bir zamanda Bizden e-posta almaktan vazgeçerseniz, talebinizi yerine getirmemiz 5 iş gününe kadar sürebilir. Bu süre zarfında, Bizden e-posta almaya devam edebilirsiniz.
 • Bizden tarafımızdan gerçekleştirilen iletişimler ile ilgili sorularınız veya şikayetleriniz için lütfen [email protected] adresinden bize ulaşın.

15.0 Veri Koruma

 • Kullanabileceğimiz tüm kişisel bilgiler, AB Yönetmeliği 2016/679 Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) hükümlerine ve GDPR kapsamındaki haklarınıza uygun olarak toplanacak, işlenecek ve saklanacaktır.
 • Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, depolanması ve saklanması ile ilgili, kişisel verilerin hangi amaçla kullanıldığı, kullanımının yasal dayanağı veya dayanakları, haklarınızın ayrıntıları ve bunları nasıl kullanacağınız ve kişisel veri paylaşımı (varsa) vb. tüm ayrıntılar için lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.

16.0 Yasa ve Yargı Yetkisi

Bu Hüküm ve Koşullar ve sizinle Integral Medya arasındaki ilişki, ikamet ettiğiniz konum tarafından belirlenen yasalara göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.

INTEGRALBize Ulaşın
LokasyonlarımızBizi Nerede Bulabilirsiniz?
https://integral.media/wp-content/uploads/2019/09/integralmap.png
İletişimde KalalımIntegral Sosyal Platform Linkleri

Telif hakları Integral Medya’ya aittir. Tüm hakları saklıdır.

Copyright by IntegralMedia. All rights reserved.